آموزش خواندن افکار دیگران

آموزش خواندن افکار دیگران

آموزش خواندن افکار دیگران

فكرو ذهن طرف مقابلتان را بخوانيد. بعد يازدهم... جديدترين يافته دانشمندان در مورد توانايی های ذهن. دنيایی باور ناپذير...

 

افكار دیگران را بخوانید!!


فكر و ذهن طرف مقابلتان را بخوانيد ...!!؟؟


بعد يازدهم ...جديد ترين يافته دانشمندان در مورد توانايي هاي ذهن


از ذهن فراي ماده چيزي مي دانيد ؟


آيا از بعد يازدهم چيزي مي دانيد ؟؟!!!


آيا مي خواهيد افكار ديگران را بخوانيد !!!


از درونيات ذهني يك قاتل زنجيره اي با خبر شويد !!


بعد يازدهم ... دنيايي كه فقط ذهن خلاق به آن راه مي يابد


ايا انيشتن به بعد يازدهم رسيده بود؟؟


دنيايي باور ناپذير ...


دنيايي كاملا متفاوت و شگفت انگيز


از رازهاي ذهن كودكان وحشي چيزي مي دانيد ؟؟